Chương Trình Đào Tạo Chuyên Ngành Mỹ Thuật Đa Phương Tiện

I. Mục Tiêu Đào Tạo

Modul: Thiết kế đồ họa 2D

 • Phác thảo, minh họa ý tưởng bằng vẽ tay hoặc trên máy tính
 • Thiết kế các sản phẩm giới thiệu thương hiệu: logo, bộ giấy văn phòng, brochure,...
 • Thiết kế dàn trang trong in ấn báo, tạp chí
 • Biên tập, chỉnh sửa, làm hiệu ứng với ảnh kỹ thuật số

Modul: Thiết kế web

 • Thiết kế giao diện cho Web
 • Thiết kế web bằng HTML
 • Tích hợp thêm các yếu tố tương tác cho web bằng JavaScript
 • Thiết kế web bằng Flash
 • Thiết kế, tạo chuyển động hoạt hình bằng Flash

Modul: Biên tập, chỉnh sửa phim và âm thanh

 • Vẽ kịch bản phân cảnh
 • Chỉnh sửa và tạo hiệu ứng cho âm thanh
 • Biên tập, chỉnh sửa video
 • Dựng mô hình nhân vật bằng 3D Max
 • Tạo kỹ xảo cho video

Modul: Đồ họa và hoạt hình 3D

 • Dựng mô hình nhân vật bằng Maya
 • Tạo chuyển động cho nhân vật
 • Làm đoạn phim hoạt hình 3D ngắn

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Modul: Thiết kế đồ họa 2D

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Đồ họa, hình họa và các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế 27.0 13.5 13.5 TH: nộp bài tập; LT: 0.5 giờ

2

Công cụ vẽ - phần 1 19.5 9.0 10.5 TH: nộp bài tập; LT: 1 giờ

3

Công cụ vẽ - phần 2 19.5 9.0 10.5 TH: nộp bài tập; LT: 1 giờ

4

Nghệ thuật chỉnh sửa hình ảnh 40.5 19.5 21.0 TH: nộp bài tập; LT: 1.5 giờ

5

Phương pháp dàn trang trong in ấn 19.5 9.0 10.5 TH: nộp bài tập; LT: 1 giờ

6

Các khái niệm về quảng cáo 9.0 9.0 0.0 LT: 0.5 giờ

7

Đồ án: làm logo + phát triển các ấn phẩm quảng cáo, bao bì cho một thương hiệu 18.0   0.0 18.0 Bảo vệ đồ án cuối môn
Cộng 153.0 69.0 84.0  

Modul: Thiết kế web

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Các khái niệm trong thiết kế web và thiết kế web bằng HTML 24.0 19.0 9.0 LT: 1 giờ

2

Xây dựng trang web bằng DreamWeaver 19.5 9.0 10.5 TH: nộp bài tập; LT: 1 giờ

3

Đồ họa và hoạt hình với Flash 25.5 12.0 13.5 TH: nộp bài tập; LT: 1.5 giờ

4

Lập trình với Flash 21.0 10.5 10.5 LT: 1 giờ

5

Lập trình nâng cao với Flash 25.5 12.0 13.5 TH: nộp bài tập; LT: 1 giờ

6

Phát triển tương tác cho web bằng JavaScrip 13.5 6.0 7.5 TH: nộp bài tập; LT: 1 giờ

7

Đồ án: xây dựng web HTML, Flash cho một thương hiệu 18.0   0.0 18.0 Bảo vệ đồ án cuối môn
Cộng 147.0 64.5 82.5  

Modul: Biên tập, chỉnh sửa phim và âm thanh

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Lập kịch bản phân cảnh và làm việc với âm thanh 18.0 10.5 7.5 TH: nộp bài tập; LT: 1 giờ

2

Biên tập và chỉnh sửa video 19.5 9.0 10.5 TH: nộp bài tập; LT: 1 giờ

3

Dựng hình với phần mềm 3D 39.0 19.5 19.5 LT: 1 giờ

4

Ánh sáng, Camera và hoạt hình 3D 33.0 15.0 18.0 TH: nộp bài tập; LT: 1.5 giờ

5

Các khái niệm và hiệu ứng trong làm phim kỹ thuật số 22.5 12.0 10.5 TH: nộp bài tập; LT: 1.5 giờ

6

Đồ án: làm phim ngắn 18.0   0.0 18.0 Bảo vệ đồ án cuối môn
Cộng 147.0 64.5 82.5  

Modul: Đồ họa và hoạt hình 3D

TT Tên Chương Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành bài tập Kiểm Tra (LT và TH)

1

Các khái niệm về hoạt hình 3D và dựng hình bằng Maya 33.0 18.0 15.0 LT: 0.5 giờ

2

Áp chất liệu và sắp đặt ánh sáng, xuất sản phẩm bằng Maya 47.0 22.5 24.5 TH: nộp bài tập; LT: 1.5 giờ

3

Tạo khung xương và tạo chuyển động cho nhân vật bằng Maya 53.0 26.0 27.0 TH: nộp bài tập; LT: 1.5 giờ

4

Đồ án: làm phim hoạt hình 3D ngắn 18.0   0.0 18.0 Bảo vệ đồ án cuối môn
Cộng 150.0 66.0 84.0  

 

Gia nhập Facebook của FPT APTECH Gia nhập Youtube của FPT APTECH Gia nhập Zing Me của FPT APTECH