Thủ Tục Đăng Ký Chuyên Ngành Mỹ Thuật Đa Phương Tiện
 1. Yêu cầu chung:

  • Thí sinh cần đáp ứng các yêu cầu sau:
   • Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học
   • Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
   • Có tư duy logic, toán học tốt

 2. Các môn kiểm tra:

  • Thí sinh sẽ tham gia kiểm tra các môn tương ứng với các yêu cầu nêu trong mục 1
   • Tiếng Anh  (đọc hiểu tương đương trình độ B)
   • Tư duy mỹ thuật (vẽ tay)

 3. Tài liệu tham khảo thêm:

  • Tiếng Anh: Nội dung thi phần Reading Comprehension trong sách TOEFL hoặc TOEIC

 4. Mẫu một số câu hỏi ví dụ của bài kiểm tra:

  • Reading Comprehesion (Trong đề thi thật sẽ gồm nhiều đoạn)

  How to transplant a Tree

  In most cases, you can transplant a tree successfully if you follow the instructions for planting a tree. The most important thing is to dig out enough roots, but this process is difficult with a large tree. When you dig out the tree, leave a ball of earth around its roots. The ball of earth should measure about a foot wide for every inch of the tree trunk's diameter. Dig deep enough to avoid cutting off too many taproots. It is wise to call in a professional tree expert to transplant a tree more than a few inches in trunk diameter

  Câu hỏi 1: Transplanting a tree is

  (A) very different from planting a tree

  (B) so difficult that an expert should always be called in.

  (C) much like planting a tree

  (D) done successfully in the right seasons

  Câu hỏi 2: The larger the trunk of the tree you are transplanting

  (A) the less it matters whether you call in a tree expert.

  (B) the more you should avoid cutting off the taproots

  (C) the larger the ball of earth you must leave around the roots

  (D) the easier it is to dig out sufficient roots

 5. Học phí:
  • 59,640,000 đồng
  • Học phí được đóng chia thành nhiều kỳ

 6. Chứng chỉ sơ cấp nghề:

Gia nhập Facebook của FPT APTECH Gia nhập Youtube của FPT APTECH Gia nhập Zing Me của FPT APTECH